Aupark

Aupark

Aupark

Otázka výstavby Auparku sa v našom meste začala riešiť už pred rokom 2007 – Mesto v tomto období vynaložilo veľké úsilie na výkup a zámenu pozemkov, aby ich na konci tohto procesu – v rokoch 2007 a 2008 predalo spoločnosti Aupark Ružomberok, s. r. o. za účelom výstavby obchodného centra.

 

Zakladateľom tejto firmy bola spoločnosť HB Reavis. Nebudem hodnotiť podmienky zmluvy, ktorá bola pri predaji podpísaná. Po mojom nástupe do funkcie primátora 1. 1. 2011 – tzn. 3 roky po podpísaní zmluvy, som sa obrátil na spoločnosť HB Reavis, s ktorej predstaviteľmi som sa začal pravidelne stretávať. Priebežne ma informovali o prípravách výstavby Auparku. V súčinnosti s Mestom v tomto období firma pripravovala realizačné projekty pre vydanie stavebných povolení pre výstavbu budovy, prístupovej cesty a mosta z autobusovej stanice až do budovy centra. Počas roka 2012 som ale od investora dostal informáciu, že z rôznych dôvodov neplánuje začať výstavbu Auparku v našom meste, a že pravdepodobne celý projekt na výstavbu obchodného centra postúpi inému investorovi. Po tejto informácii sme sa rozhodli, že sa pokúsime zrealizovať náhradné riešenie, ktorým v tom čase pre nás bolo v tomto priestore vybudovať námestie s domami, ktoré okrem bytov mali obsahovať aj občiansku vybavenosť.

 

Myšlienka bola založená na tom, že z centra mesta sa postupne vytráca život aj kvôli tomu, že dnes sú z bytov, ktoré tu kedysi boli, priestory na podnikateľskú činnosť. Realizáciou myšlienky námestia by sme dosiahli opätovnú možnosť bývania v centre mesta pre mnohé rodiny. Toto bol impulz k tomu, aby sme začali rokovať s majiteľom pozemkov o ich spätnom odkúpení. Podľa informácií z HB Reavis, účtovná hodnota majetku pre nich predstavovala sumu viac ako 2 mil eur. Postupným rokovaním sme nakoniec prišli k cene 800 tis eur, ktorá však ešte stále bola privysoká na to, aby sme ju mohli hodnotiť ako adekvátnu k tomu, ako sa medzičasom majetok zhodnotil. Poslanci MsZ túto cenu pred ¾ rokom nakoniec z rôznych dôvodov neschválili.

 

Túto informáciu som dal majiteľom pozemkov, a oni sa teda rozhodli hľadať iného záujemcu. V stredu 12. 3. 2014 mi e-mailom a telefonicky predstaviteľ spoločnosti HB Reavis oznámil, že predmetné pozemky má záujem kúpiť podnikateľ z nášho regiónu. Túto istú informáciu oznámil aj predsedom poslaneckých klubov MsZ. Vo štvrtok 13. 3. 2014 ma dvaja z nich navštívili, a dohodli sme sa, že zvolám mimoriadne rokovanie MsZ s jediným bodom – odkúpenie pozemkov pod pôvodne plánovaným Auparkom. To sa uskutočnilo v stredu 19. 3. 2014.

 

Na základe uznesenia MsZ som mal požiadať majiteľa pozemkov, aby pozastavil obchodovanie s týmto majetkom a oznámil mu, že MsZ sa rozhodlo kúpiť pozemky aj s projektom na realizáciu Auparku v celkovej cene 1 mil eur, čo som hneď po zasadnutí MsZ aj urobil. Na základe všetkých týchto skutočností, vzhľadom na právo primátora podľa Zákona o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia, som sa tak rozhodol urobiť. Na piatok 28. 3. 2014 som zvolal mimoriadne zasadnutie mestskej rady, na ktorom svoje rozhodnutie prerokujem s jej členmi. Prvým dôvodom, ktorý ma viedol k tomuto kroku je, že sa domnievam, že rozhodnutie, aby Mesto majetok, ktorý predalo za 377-tisíc eur, kúpilo naspäť za 800-tisíc eur, môže byť hodnotené ako nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. Myslím si, že tento majetok nie je zhodnotený natoľko, aby bola jeho cena taká vysoká.

 

Ďalším dôvodom je, že projekt v hodnote 200 tisíc eur je pre nás nepotrebný, lebo podľa mňa Mesto Ružomberok nikdy nebude investovať do obchodného centra. Zároveň – podľa Zákona o verejnom obstarávaní sme povinní súťažiť aj projekty. Preto – keďže narábame s verejnými financiami – je pre mňa čiastka 1 mil eur neprijateľná. Mesto Ružomberok má dosť prostriedkov (Útvar hlavného architekta, územný plán, stavebný úrad) na to, aby akéhokoľvek investora v danom priestore dokázalo usmerniť, resp. v súčinnosti s ním urbanizovať priestor tak, aby bol jednak v zmysle podnikateľského zámeru, ale zároveň v súlade so záujmami Mesta, preto aj dôvod poslancov, ktorí tvrdia, že Mesto by nad týmto majetkom mohlo stratiť kontrolu, je neopodstatnený.

12. november 2014

Ďakujem vám všetkým za účasť na stretnutiach so mnou v uplynulých dňoch. Veľmi si vážim každý rozhovor a podporu, ktorú som dostal. Verím, že sa rozhodneme vo voľbách na základe pravdivých informácií, na ktoré vás aj takto pozývam.

11. november 2014

Ďakujem za stretnutia uplynulých dní - v Baničnom a na Rovni. Som rád, že bol priestor na otázky a vysvetlenie niektorých tém. Okrem toho, mám čerstvú pozitívnu správu - Ružomberok je považovaný za 6. najkrajšie mesto Slovenska zo 139 hodnotených miest.

10. november 2014

Pozrite si môj nový TV spot.

7. november 2014

Pozrite si fotografie zo slávnostného odovzdania novej budovy mestskej polície.

6. november 2014

Po 23 rokoch sa nám konečne podarilo presťahovať mestskú políciu do dôstojných priestorov. Od 11. 11. bude sídliť na ul. A. Bernoláka 44.

4. november 2014
Stretol som sa s obyvateľmi mestskej časti Černová. Ďakujem za čas, ktorý sme si navzájom mohli venovať.
3. november 2014
Vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku som mal stretnutie s ružomberskými seniormi. Spoločne sme si užili pripravený kultúrny program, aj sme si zatancovali. Dúfam, že sa všetkým páčilo.
31. október 2014

Máme pred sebou Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Prajem Vám pokojné dni v tichej spomienke...

30. október 2014

Dnes som v kine Kultúra prijal sľub členov okrskových komisií a zúčastnil som sa na dvoch diskusiách kandidátov na primátora mesta.

29. október 2014

Slávnostne sme odovzdali do užívania židovskú synagógu, ktorá bude slúžiť na kultúrne a spoločenské účely. Veľmi ma teší, že sa po dlhých rokoch podarila rekonštrukcia tohto nádherného objektu.

27. október 2014

Do Ružomberka dnes zavítal minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini. Navštívil aj zrekonštruovanú základnú školu na Bystrickej ceste.

26. október 2014

Bol som na otvorení každoročného podujatia Beh okolo Sidorova a zablahoželal som jubilantom v Bielom Potoku k ich sviatkom.

25. október 2014

Dnes sme si na cintoríne v Černovej pripomenuli Černovskú tragédiu.

17. október 2014

Máme spolu s ostatnými kandidátmi na primátora Ružomberka za sebou prvú televíznu diskusiu.

15. október 2014

Stretol som sa s Radou starších a potom som zablahoželal jubilantom v meste Ružomberok. Všetko dobré ešte raz!

12. október 2014

Dnes som sa stretol s jubilantmi v mestskej časti Černová. Ďakujem za milý program a všetkým za účasť.

8. október 2014

Dnes bolo rokovanie mestského zastupiteľstva. V rámci neho sme podpísali aj dohodu o napĺňaní Memoranda so spoločnosťou Mondi SCP, ktorá každý rok podporuje život v našom meste.

5. október 2014

Zablahoželal som jubilantom v mestskej časti Hrboltová. Ešte raz všetkým blahoželám! 

3. október 2014

Vo svojej kancelárii som prijal malajského sultána. 

2. október 2014

Spoločne s kolegami z organizačného tímu Dní Andrej Hlinku sme zhodnotili podujatie ako veľmi vydarené, až na malé problémy s počasím. Ďakujem všetkým za spoluprácu. 

29. september 2014

Bol som na slávnostnej inaugurácii nového rektora Katolíckej univerzity a zahájení akademického roka. Blahoželám a prajem veľa síl! 

28. september 2014

Pozrite si fotografie z Dní Andreja Hlinku.

28. september 2014

Zúčastnil som sa na svätej omši v Černovej a ďalšom programe v tejto mestskej časti v rámci Dní Andreja Hlinku. 

27. september 2014

Dni Andreja Hlinku pokračovali – slávnostná svätá omša v Ružomberku, položenie vencov k soche Andreja Hlinku a popoludní úžasné vystúpenie ružomberských ZUŠ a Spojeného ružomberského spevokolu. 

26. september 2014

Začal sa hlavný program Dní Andreja Hlinku – seminár, odovzdanie ocenení študentom VŠ v literárnej súťaži Hlinkova esej, ale aj festival gospelových skupín a na mestskom úrade bola inaugurácia poštovej známky k tejto príležitosti. Večer koncert Slovenského komorného orchestra, v rámci ktorého mi bolo cťou odovzdať Cenu Andreja Hlinku piatim osobnostiam. 

24. september 2014

V historickej budove Národnej rady som sa zúčastnil na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku. 

20. september 2014

Bolo pre mňa cťou dnes na radnici uvítať nových obyvateľov mesta – detičky narodené v Ružomberku. 

19. september 2014

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo. 

16. september 2014

Spoločne s kolegami sme boli na tlačovej konferencii v Bratislave, ktorú sme pripravili pri príležitosti Dní Andreja Hlinku v Ružomberku. 

10. september 2014

Ružomberská lýra seniorov sa tento rok opäť vrátila do Ružomberka. 

© 2010 Ján Pavlík
frage | internetové aplikácie