Volebný program 2015 - 2018

Volebný program kandidáta na primátora mesta Ružomberok
PaedDr. Jána Pavlíka
na roky 2015 - 2018

 

Keďže volebný program na roky 2011 – 2014 sa nám podarilo splniť takmer na 90%, v nasledujúcom období by som chcel najmä dokončiť veci, ktoré sú momentálne v realizácii, a tiež sa venovať oblastiam, ktoré sa zatiaľ, žiaľ, z rôznych dôvodov nepodarilo zrealizovať, ale chcem sa venovať aj novým výzvam.

 

Základné východiská volebného programu, ktorý sa bude tvoriť a dopĺňať spoločne so zvoleným poslaneckým zborom a budúcimi členmi vedenia mesta:

  • Parkovací systém v meste – aj keď sa v tomto volebnom období podarilo vytvoriť množstvo parkovacích miest, na sídliskách a v centre mesta, stále nám chýba jednoznačný parkovací systém, ktorý by vyriešil problém s parkovaním najmä v centre mesta. Projekt parkovacieho systému máme pripravený, aj bol predložený do mestského zastupiteľstva, ale, žiaľ, poslanci ho neschválili. Aj napriek tomu sme túto tému neuzatvorili a chcem sa jej opätovne venovať v nasledujúcom volebnom období.
  • Rekonštrukcia plavárne – rekonštrukcia plavárne bola od začiatku pre mňa jednou z najdôležitejších investícií. V tomto volebnom období sa našiel investor, ktorý mal v pláne nielen zrekonštruovať celú plaváreň od základov, ale vybudovať aj ďalší bazén a vybavenie podľa modernej štúdie. Táto myšlienka však tiež neprešla schválením v mestskom zastupiteľstve, aj napriek tomu, že boli jasne stanovené podmienky a nemohla byť obava, že investor svoj projekt nezrealizuje. Budova plavárne neskôr prešla do majetku mesta, a tak sa v súčasnosti snažíme o jej úpravy z vlastných finančných zdrojov. V tomto roku sme investovali do výmeny okien a vstupu na plaváreň a bol by som rád, keby sa nám podarilo v rekonštrukcii budovy pokračovať.
  • Rekonštrukcia centra pre seniorov – do investičného plánu sa v uplynulých rokoch nepodarilo zaradiť rekonštrukciu centra na ul. Majere, kde sídli Jednota a Klub dôchodcov. Pri svojich častých návštevách tohto objektu som sa neraz sám presvedčil , že budova si vyžaduje zásadnú rekonštrukciu. Určite ju budem presadzovať čo najskôr. Som totiž presvedčený o tom, že ľudia, ktorí sa dlhé roky podieľali na kultúrnom, spoločenskom, športovom živote v meste, ktorí tu pracovali a vychovali svoje deti, si zaslúžia dôstojný priestor na to, aby si v ňom mohli vychutnať spoločné stretnutia v seniorskom veku.
  • Výstavba mestských nájomných bytov – aj keď sa v uplynulom období podarilo odovzdať do užívania 24 bytov, ďalšie sa stavajú a v pláne je aj rekonštrukcia objektu, v ktorom ich opäť pribudne niekoľko desiatok, bytovú otázku v Ružomberku chcem riešiť naďalej. Viem, že najmä mladé rodiny potrebujú na začiatok bývanie, z ktorého sa budú môcť vedieť v budúcnosti odraziť, a preto sa budem zasadzovať za výstavbu takýchto bytov neustále. Okrem toho budeme pokračovať v snahe o odkúpenie pozemkov na výstavbu rodinných domov.
  • Rekonštrukcia škôl – s rekonštrukciou škôl sme boli v tomto volebnom období úspešní, a plánujeme v nej pokračovať, pretože je ešte veľa toho, čo sa dá vylepšiť.
  • Rozvoj cestovného ruchu – naďalej budem podporovať rozvoj cestovného ruchu v spolupráci s Klastrom Liptov, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu, Euroregiónom Tatry a miestnymi podnikateľmi.
  • Podpora zamestnanosti – budem pokračovať v rokovaniach s investormi, ktorí by mohli do mesta priniesť zamestnanosť. V súčasnom období mám zatiaľ prisľúbených 300 nových pracovných miest. Budem sa snažiť, aby investori svoje plány realizovali v areáli bývalých tehelní, Sola či bavlnárskych závodov. Samozrejme, s príchodom investorov súvisí aj dopravná dostupnosť. Z pozície primátora budem, tak ako po celé 4 roky, apelovať na to, aby sa urýchlila výstavba D1 a R1. O tom však samotné Mesto rozhodnúť nemôže, pretože to nie je v jeho kompetenciách.
  • Verejné osvetlenie – budem naďalej presadzovať rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré je z dôvodu veku v zlom technickom stave a pri jeho prevádzke sa využíva sa zastaraná technológia. Celková investícia sa odhaduje na viac ako 2,5 mil eur. Nové technológie dosiahnu viac ako 50% úsporu svietenia, a teda aj financií oproti súčasnému stavu v meste.
  • Znižovanie prašnosti – pokračovať v opatreniach na zníženie prašnosti v meste.
  • Pokračovať v spolupráci s inštitúciami v meste – Katolíckou univerzitou, Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP – Fakultnou nemocnicou, Mondi SCP, štátnou správou a ďalšími.

...a venovať sa mnohým ďalším oblastiam, ktoré je v Ružomberku postupne nutné riešiť jednak pre jeho ďalší rozvoj, ale aj tým, s ktorými sa Mesto dlhé roky nevedelo vyrovnať. 

12. november 2014

Ďakujem vám všetkým za účasť na stretnutiach so mnou v uplynulých dňoch. Veľmi si vážim každý rozhovor a podporu, ktorú som dostal. Verím, že sa rozhodneme vo voľbách na základe pravdivých informácií, na ktoré vás aj takto pozývam.

11. november 2014

Ďakujem za stretnutia uplynulých dní - v Baničnom a na Rovni. Som rád, že bol priestor na otázky a vysvetlenie niektorých tém. Okrem toho, mám čerstvú pozitívnu správu - Ružomberok je považovaný za 6. najkrajšie mesto Slovenska zo 139 hodnotených miest.

10. november 2014

Pozrite si môj nový TV spot.

7. november 2014

Pozrite si fotografie zo slávnostného odovzdania novej budovy mestskej polície.

6. november 2014

Po 23 rokoch sa nám konečne podarilo presťahovať mestskú políciu do dôstojných priestorov. Od 11. 11. bude sídliť na ul. A. Bernoláka 44.

4. november 2014
Stretol som sa s obyvateľmi mestskej časti Černová. Ďakujem za čas, ktorý sme si navzájom mohli venovať.
3. november 2014
Vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku som mal stretnutie s ružomberskými seniormi. Spoločne sme si užili pripravený kultúrny program, aj sme si zatancovali. Dúfam, že sa všetkým páčilo.
31. október 2014

Máme pred sebou Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Prajem Vám pokojné dni v tichej spomienke...

30. október 2014

Dnes som v kine Kultúra prijal sľub členov okrskových komisií a zúčastnil som sa na dvoch diskusiách kandidátov na primátora mesta.

29. október 2014

Slávnostne sme odovzdali do užívania židovskú synagógu, ktorá bude slúžiť na kultúrne a spoločenské účely. Veľmi ma teší, že sa po dlhých rokoch podarila rekonštrukcia tohto nádherného objektu.

27. október 2014

Do Ružomberka dnes zavítal minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini. Navštívil aj zrekonštruovanú základnú školu na Bystrickej ceste.

26. október 2014

Bol som na otvorení každoročného podujatia Beh okolo Sidorova a zablahoželal som jubilantom v Bielom Potoku k ich sviatkom.

25. október 2014

Dnes sme si na cintoríne v Černovej pripomenuli Černovskú tragédiu.

17. október 2014

Máme spolu s ostatnými kandidátmi na primátora Ružomberka za sebou prvú televíznu diskusiu.

15. október 2014

Stretol som sa s Radou starších a potom som zablahoželal jubilantom v meste Ružomberok. Všetko dobré ešte raz!

12. október 2014

Dnes som sa stretol s jubilantmi v mestskej časti Černová. Ďakujem za milý program a všetkým za účasť.

8. október 2014

Dnes bolo rokovanie mestského zastupiteľstva. V rámci neho sme podpísali aj dohodu o napĺňaní Memoranda so spoločnosťou Mondi SCP, ktorá každý rok podporuje život v našom meste.

5. október 2014

Zablahoželal som jubilantom v mestskej časti Hrboltová. Ešte raz všetkým blahoželám! 

3. október 2014

Vo svojej kancelárii som prijal malajského sultána. 

2. október 2014

Spoločne s kolegami z organizačného tímu Dní Andrej Hlinku sme zhodnotili podujatie ako veľmi vydarené, až na malé problémy s počasím. Ďakujem všetkým za spoluprácu. 

29. september 2014

Bol som na slávnostnej inaugurácii nového rektora Katolíckej univerzity a zahájení akademického roka. Blahoželám a prajem veľa síl! 

28. september 2014

Pozrite si fotografie z Dní Andreja Hlinku.

28. september 2014

Zúčastnil som sa na svätej omši v Černovej a ďalšom programe v tejto mestskej časti v rámci Dní Andreja Hlinku. 

27. september 2014

Dni Andreja Hlinku pokračovali – slávnostná svätá omša v Ružomberku, položenie vencov k soche Andreja Hlinku a popoludní úžasné vystúpenie ružomberských ZUŠ a Spojeného ružomberského spevokolu. 

26. september 2014

Začal sa hlavný program Dní Andreja Hlinku – seminár, odovzdanie ocenení študentom VŠ v literárnej súťaži Hlinkova esej, ale aj festival gospelových skupín a na mestskom úrade bola inaugurácia poštovej známky k tejto príležitosti. Večer koncert Slovenského komorného orchestra, v rámci ktorého mi bolo cťou odovzdať Cenu Andreja Hlinku piatim osobnostiam. 

24. september 2014

V historickej budove Národnej rady som sa zúčastnil na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku. 

20. september 2014

Bolo pre mňa cťou dnes na radnici uvítať nových obyvateľov mesta – detičky narodené v Ružomberku. 

19. september 2014

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo. 

16. september 2014

Spoločne s kolegami sme boli na tlačovej konferencii v Bratislave, ktorú sme pripravili pri príležitosti Dní Andreja Hlinku v Ružomberku. 

10. september 2014

Ružomberská lýra seniorov sa tento rok opäť vrátila do Ružomberka. 

© 2010 Ján Pavlík
frage | internetové aplikácie