Správy

Začína moratórium Začína moratórium

Zavŕšili sme predvolebné dni, na záver ktorých chcem povedať len toľko, aby sme sa pri voľbách rozhodovali podľa vlastného úsudku, podľa svedomia a riadili sa pravdivými informáciami...

čítať správu
Predvolebné mítingy Predvolebné mítingy

Milí Ružomberčania,
aj keď sme sa stretávali často počas uplynulých mesiacov na rôznych kultúrnych, spoločenských či športových podujatiach, v mojej kancelárii, alebo len tak v uliciach mesta, pozývam vás tiež na stretnutia, ktoré som pripravil v rámci predvolebnej kampane na nasledujúce dni...

čítať správu
Investície 2011 - 2014 v skratke Investície 2011 - 2014 v skratke

Investície do škôl, Rekonštrukcie a opravy iných budov, Športoviská a detské ihriská, Parkovacie plochy, Cesty, chodníky, Ostatné investície

čítať správu
Najdôležitejšie fakty Najdôležitejšie fakty
  • neustále znižujeme cenu tepla, a tým aj náklady na bývanie
  • sme transparentní, otvorení a prístupní pre všetkých - 11. miesto zo 100 hodnotených samospráv
čítať správu
Granty, fondy, nenávratné finančné prostriedky Granty, fondy, nenávratné finančné prostriedky

Často som sa stretol s názorom, že súčasnému vedeniu mesta sa nepodarilo získať prostriedky z eurofondov alebo iných grantov. Nie je to však pravda, a rád by som toto tvrdenie vyvrátil nasledujúcimi faktami...

čítať správu
Cestovný ruch Cestovný ruch

V oblasti cestovného ruchu sa nám podarilo prepojiťcestu Kalvária – Hrabovo, a tým vytvoriť aj lepší prístup na Malinné Brdo, prepojili sme cyklistickou trasou Čutkovskú a Hrabovskú dolinu. Aj vytvorenie nových športovísk ako sú skatepark na Klačne, športoviská v Hrabove a...

čítať správu
Seniori Seniori

Počas všetkých štyroch rokov som sa pravidelne stretával s ružomberskými seniormi, či už to bolo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Dňa matiek, Medzinárodného dňa žien alebo iných podujatí, ktoré podporilo Mesto Ružomberok alebo ja sám osobne. Každý rok som si veľmi vážil stretnutia s jubilantmi, ktoré...

čítať správu
Kultúra Kultúra

V oblasti kultúry sa nám podarilo zmeniť pôvodnú koncepciu – v súčasnosti už všetky programy zabezpečuje Kultúrny dom Andreja Hlinku, ako inštitúcia, ktorá kompletne zastrešuje kultúrny život mesta. Som rád, že na tomto poli sa nám podarilo dať koncepčne do poriadku všetky aktivity...

čítať správu
Mladé rodiny Mladé rodiny

Samozrejme, veľmi mi záleží na tom, aby sa mladé rodiny s deťmi cítili v Ružomberku príjemne, aby sa im tu dobre žilo, bývalo, pracovalo... Počas uplynulých štyroch rokov sme, čo sa bývania týka, vytvorili podmienky na to, aby v dohľadnom čase bola ukončená výstavba spolu 85 bytov. Ide o tri samostatné...

čítať správu
Spomienka na zosnulých Spomienka na zosnulých

V týchto dňoch si o niečo intenzívnejšie ako v iných obdobiach roka spomíname na svojich blízkych, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Pre nikoho z nás nie je jednoduché, keď nás opúšťajú tí, ktorých sme milovali...

čítať správu
Prečo som vetoval uznesenie MsZ Prečo som vetoval uznesenie MsZ

Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve sa pokúsili poslanci rozhodnúť o existencii podniku v centre mesta, čo považujem nielen za porušenie Zákona o obecnom zriadení, ale aj Ústavy Slovenskej republiky...

čítať správu
Aupark Aupark

Otázka výstavby Auparku sa v našom meste začala riešiť už pred rokom 2007 – Mesto v tomto období vynaložilo veľké úsilie na výkup a zámenu pozemkov, aby ich na konci tohto procesu – v rokoch 2007 a 2008 predalo spoločnosti Aupark Ružomberok, s. r. o. za účelom...

čítať správu
Podpísanie Memoranda o spolupráci v Prahe Podpísanie Memoranda o spolupráci v Prahe

Spoločne so starostkou mestskej časti Praha 6 Marií Kousalíkovou sme podpísali Memorandum o spolupráci oboch miest. Spolupráca sa bude týkať najmä oblastí školstva, kultúry a športu...

čítať správu
Biskup Štefan Sečka na radnici Biskup Štefan Sečka na radnici

Spišský biskup Štefan Sečka sa počas vizitácie ružomberskej farnosti v pondelok 28. októbra stretol s veriacimi, navštívil školy a tiež mestský úrad...

čítať správu
Klientske centrum Klientske centrum

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo po mnohých diskusiách na druhý pokus schválením odpredaja majetku pre štát potvrdilo, že klientske centrum štátnej správy...

čítať správu
Kandidatúra na poslanca zastupiteľstva ŽSK Kandidatúra na poslanca zastupiteľstva ŽSK

Ako primátor mesta Ružomberok som sa už dávnejšie rozhodol, že v nasledujúcich voľbách do orgánov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja by som rád kandidoval...

čítať správu
Fotoforum 2013 Fotoforum 2013

V sobotu 28. septembra sme slávnostne otvorili už 46. ročník Medzinárodného salóna umeleckej fotografie Fotoforum. Aj v tomto roku sa...

čítať správu
Otvorenie Univerzitnej knižnice Otvorenie Univerzitnej knižnice

Univerzitná knižnica bola očakávanou stavbou, ktorá bola slávnostne otvorená 25. septembra. Spoločne so zahájením akademického roka sa tak...

čítať správu
Návšteva z Prahy Návšteva z Prahy

Na radnici som 16. septembra privítal delegáciu z mestskej časti Praha 6 – jej starostku Marii Kousalíkovú s ďalšími predstaviteľmi...

čítať správu
Výročie SNP Výročie SNP

Slovenské národné povstanie predstavuje najvýznamnejšie vystúpenie demokracie proti netolerantnému režimu v moderných slovenských...

čítať správu
Pietna spomienka na Andreja Hlinku Pietna spomienka na Andreja Hlinku

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 75. výročie úmrtia Andreja Hlinku – kňaza, politika, prekladateľa, slovenského vlastenca a Otca národa...

čítať správu
Národné stretnutie mládeže R13 Národné stretnutie mládeže R13

Národné stretnutie mládeže R13 sa konalo v Ružomberku paralelne so Svetovými dňami mládeže v Riu de Janeiro...

čítať správu
Ružomberská ruža veteránov Ružomberská ruža veteránov

Aj v tomto roku sme opätovne mali možnosť pokochať sa krásou veteránov motoristického športu v centre Ružomberka. Podujatie pravidelne...

čítať správu
Ružomberský jarmok Ružomberský jarmok

V rámci dvojmesačných Dní mesta sme otvorili Ružomberský jarmok. Organizátori opäť zabezpečili veľmi pestrý a pútavý program...

čítať správu
Oslobodenie mesta Oslobodenie mesta

Aj tento rok sme si na Námestí slobody pripomenuli oslobodenie mesta Ružomberok. V živote každého z nás, ale i v živote našej spoločnosti sú totiž...

čítať správu
Deň učiteľov Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov som na pôde radnice ocenil viacerých pedagógov, ktorí pôsobia v Ružomberku. Som presvedčený, že ich povolanie je jedným...

čítať správu
Kultúrny dom v Hrboltovej Kultúrny dom v Hrboltovej

Slávnostne sme do užívania odovzdali kultúrny dom v mestskej časti Hrboltová. Verím, že bude k spokojnosti občanov tejto časti slúžiť na...

čítať správu
Tartanový ovál Tartanový ovál

Otvorili sme tartanový ovál pri ZŠ Zarevúca. Stavebné úpravy športového areálu stáli viac ako 114 tisíc eur...

čítať správu
Kaviarenské reči Kaviarenské reči

Spolu s generálnym manažérom MBK Ružomberok, hráčkami a mojím druhým zástupcom sme sa zúčastnili na rozhovore s občanmi pod názvom Kaviarenské reči...

čítať správu
Budúcnosť MBK Ružomberok Budúcnosť MBK Ružomberok

Spolu s predstaviteľmi MBK Ružomberok som sa rozhodol do diskusie o napredovaní, štruktúre a financovaní MBK širokú verejnosť a jedným z týchto krokov je aj anketa...

čítať správu
Kaštieľ sv. Žofie Kaštieľ sv. Žofie

Naskytla sa možnosť kúpy historickej časti Kaštieľa svätej Žofie. O podmienkach tohto obchodu som sa informoval u spoločnosti UniCredit Leasing, ktorá je súčasným vlastníkom objektu...

čítať správu
Vlkolínčania bez pošty neostanú Vlkolínčania bez pošty neostanú

Vyšli sme v ústrety obyvateľom Vlkolínca a budeme im pomáhať pri doručovaní poštových zásielok. Poštový regulačný úrad totiž túto oblasť preradil do zoznamu miest bez doručovania zásielok...

čítať správu
Posledná reakcia... Posledná reakcia...

Všetkým, ktorí ste dnes prišli na naše posledné stretnutie pred voľbami do centra mesta, úprimne ďakujem za účasť a za podporu.
Kampaň sa končí... Teraz už len pár záverečných slov ako moje stanovisko k k jej priebehu... 

čítať správu
Stretnutie v centre mesta… Stretnutie v centre mesta…

Všetkých obyvateľov mesta Ružomberok pozývam na posledné oficiálne stretnutie pred komunálnymi voľbami, ktoré bude v stredu 24. novembra od 14.00 hod v centre mesta na križovatke ulíc Podhora a Mostová. Pripravený je kultúrny program...

čítať správu
Stretnutie s obyvateľmi mesta Stretnutie s obyvateľmi mesta

V rámci mojej kampane som pripravil pre obyvateľov Ružomberka niekoľko mítingov. Pár z nich sme už spoločne absolvovali, niekoľko je ešte pred nami. Som rád, že napríklad nedávne stretnutie na Klačne malo pozitívnu odozvu, že som aj tu mohol...

čítať správu
Dôverujte mi... Dôverujte mi...

Momentálna situácia počas predvolebnej kampane ma opätovne núti reagovať na šírenie vykonštruovaných informácií. Verím, že je to naposledy, lebo si myslím, že pre normálnych ľudí je aj čítanie takýchto textov unavujúce. Ale nemám iné východisko...

čítať správu
Pozvánka na mítingy Pozvánka na mítingy

V rámci mojej kampane som pripravil 7 predvolebných mítingov. Rád sa s vami stretnem na týchto miestach...

čítať správu
Volebný program do každej domácnosti Volebný program do každej domácnosti

Keďže chcem, aby sa môj volebný program dostal do rúk každého obyvateľa Ružomberka, poslal so ho prostredníctvom Slovenskej pošty do každej domácnosti v meste...

čítať správu
Dar pre Školu úžitkového výtvarníctva Dar pre Školu úžitkového výtvarníctva

V utorok 26. októbra som z pozície predsedu správnej rady Komunitnej nadácie Liptov (KNL), spolu s Ivanom Šenšelom, predsedom KNL slávnostne odovzdal Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok (ŠÚV) dar 1 000 €, ktorý bude použitý...

čítať správu
Nerozhodujme sa na základe rečí... Nerozhodujme sa na základe rečí...

Keďže kandidujem ako nezávislý kandidát, jednou zo základných myšlienok mojej kampane je osloviť čo najširšie spektrum ľudí v meste. Ďalšou je, že nekandidujem proti niekomu, ale... 

čítať správu
Vyhodnotenie prieskumu Vyhodnotenie prieskumu

Vyhodnotil som prieskum, a tu sú základné štatistické informácie.

čítať správu
Prieskum o živote v Ružomberku Prieskum o živote v Ružomberku

Keďže vo svojom volebnom programe chcem vychádzať najmä z potrieb obyvateľov mesta, pripravil som prieskum o živote v Ružomberku.

čítať správu
Viem počúvať, chcem pomôcť... Viem počúvať, chcem pomôcť...

Rozhodol som sa kandidovať na primátora Ružomberka, pretože som presvedčený, že viem počúvať obyvateľov nášho mesta a chcem, aby sa nám tu žilo lepšie.

čítať správu
12. november 2014

Ďakujem vám všetkým za účasť na stretnutiach so mnou v uplynulých dňoch. Veľmi si vážim každý rozhovor a podporu, ktorú som dostal. Verím, že sa rozhodneme vo voľbách na základe pravdivých informácií, na ktoré vás aj takto pozývam.

11. november 2014

Ďakujem za stretnutia uplynulých dní - v Baničnom a na Rovni. Som rád, že bol priestor na otázky a vysvetlenie niektorých tém. Okrem toho, mám čerstvú pozitívnu správu - Ružomberok je považovaný za 6. najkrajšie mesto Slovenska zo 139 hodnotených miest.

10. november 2014

Pozrite si môj nový TV spot.

7. november 2014

Pozrite si fotografie zo slávnostného odovzdania novej budovy mestskej polície.

6. november 2014

Po 23 rokoch sa nám konečne podarilo presťahovať mestskú políciu do dôstojných priestorov. Od 11. 11. bude sídliť na ul. A. Bernoláka 44.

4. november 2014
Stretol som sa s obyvateľmi mestskej časti Černová. Ďakujem za čas, ktorý sme si navzájom mohli venovať.
3. november 2014
Vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku som mal stretnutie s ružomberskými seniormi. Spoločne sme si užili pripravený kultúrny program, aj sme si zatancovali. Dúfam, že sa všetkým páčilo.
31. október 2014

Máme pred sebou Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Prajem Vám pokojné dni v tichej spomienke...

30. október 2014

Dnes som v kine Kultúra prijal sľub členov okrskových komisií a zúčastnil som sa na dvoch diskusiách kandidátov na primátora mesta.

29. október 2014

Slávnostne sme odovzdali do užívania židovskú synagógu, ktorá bude slúžiť na kultúrne a spoločenské účely. Veľmi ma teší, že sa po dlhých rokoch podarila rekonštrukcia tohto nádherného objektu.

27. október 2014

Do Ružomberka dnes zavítal minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini. Navštívil aj zrekonštruovanú základnú školu na Bystrickej ceste.

26. október 2014

Bol som na otvorení každoročného podujatia Beh okolo Sidorova a zablahoželal som jubilantom v Bielom Potoku k ich sviatkom.

25. október 2014

Dnes sme si na cintoríne v Černovej pripomenuli Černovskú tragédiu.

17. október 2014

Máme spolu s ostatnými kandidátmi na primátora Ružomberka za sebou prvú televíznu diskusiu.

15. október 2014

Stretol som sa s Radou starších a potom som zablahoželal jubilantom v meste Ružomberok. Všetko dobré ešte raz!

12. október 2014

Dnes som sa stretol s jubilantmi v mestskej časti Černová. Ďakujem za milý program a všetkým za účasť.

8. október 2014

Dnes bolo rokovanie mestského zastupiteľstva. V rámci neho sme podpísali aj dohodu o napĺňaní Memoranda so spoločnosťou Mondi SCP, ktorá každý rok podporuje život v našom meste.

5. október 2014

Zablahoželal som jubilantom v mestskej časti Hrboltová. Ešte raz všetkým blahoželám! 

3. október 2014

Vo svojej kancelárii som prijal malajského sultána. 

2. október 2014

Spoločne s kolegami z organizačného tímu Dní Andrej Hlinku sme zhodnotili podujatie ako veľmi vydarené, až na malé problémy s počasím. Ďakujem všetkým za spoluprácu. 

29. september 2014

Bol som na slávnostnej inaugurácii nového rektora Katolíckej univerzity a zahájení akademického roka. Blahoželám a prajem veľa síl! 

28. september 2014

Pozrite si fotografie z Dní Andreja Hlinku.

28. september 2014

Zúčastnil som sa na svätej omši v Černovej a ďalšom programe v tejto mestskej časti v rámci Dní Andreja Hlinku. 

27. september 2014

Dni Andreja Hlinku pokračovali – slávnostná svätá omša v Ružomberku, položenie vencov k soche Andreja Hlinku a popoludní úžasné vystúpenie ružomberských ZUŠ a Spojeného ružomberského spevokolu. 

26. september 2014

Začal sa hlavný program Dní Andreja Hlinku – seminár, odovzdanie ocenení študentom VŠ v literárnej súťaži Hlinkova esej, ale aj festival gospelových skupín a na mestskom úrade bola inaugurácia poštovej známky k tejto príležitosti. Večer koncert Slovenského komorného orchestra, v rámci ktorého mi bolo cťou odovzdať Cenu Andreja Hlinku piatim osobnostiam. 

24. september 2014

V historickej budove Národnej rady som sa zúčastnil na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku. 

20. september 2014

Bolo pre mňa cťou dnes na radnici uvítať nových obyvateľov mesta – detičky narodené v Ružomberku. 

19. september 2014

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo. 

16. september 2014

Spoločne s kolegami sme boli na tlačovej konferencii v Bratislave, ktorú sme pripravili pri príležitosti Dní Andreja Hlinku v Ružomberku. 

10. september 2014

Ružomberská lýra seniorov sa tento rok opäť vrátila do Ružomberka. 

© 2010 Ján Pavlík
frage | internetové aplikácie